Wayland Real Estate is als samenwerkingspartner betrokken bij de A12 Corridor. 

De beschikbare locatie zijn te vinden op onze websites
https://www.dcdeburght.nl//
https://www.logistiekparka12.nl

De A12-corridor bewijst haar waarde. Onze corridor is opgeklommen tot de top 5 van belangrijkste Logistieke Hotspots van Nederland. In een enquête gaf een panel van 33 logistieke experts de A12-corridor voldoende stemmen voor deze positionering.

Overheidspartijen en ondernemers trekken samen op om dit gebied te ontwikkelen als logistieke hotspot. En dat werpt zijn vruchten af. De samenwerking heeft als doel de A12-corridor tussen Gouda en Den Haag te versterken voor vestiging van logistieke bedrijven. Partijen werken samen om het vestigingsklimaat te verbeteren. Met deze brede samenwerking willen wij de logistieke bedrijvigheid in de regio duurzaam, toekomstbestendig en concurrerend maken. Zo waarborgen wij de effectieve bevoorrading van de regio.

De A12-corridor heeft binnen een uur een bereik van 8 miljoen consumenten. Investeren in duurzame en innovatieve logistieke bedrijven, een railterminal en een betere aansluiting van de bedrijfsterreinen op weg, water en spoor zal een belangrijke impuls geven aan de economie van Zuid-Holland.

“We zien hier het resultaat van krachtige samenwerking tussen gemeenten, Provincie en het bedrijfsleven, een perfecte ligging van de A12-corridor in Nederland en onze ambitie om bij de besten te horen. Wij zijn dan ook trots op deze notering. Samen zullen wij blijven werken aan een duurzame en concurrerende logistieke hotspot”, aldus Bert Mooren, voorzitter van de stuurgroep A12-corridor.

De Logistieke Hotspot van het Jaar ranking is tot stand gekomen door middel van een enquête onder 33 logistieke experts. Een derde van de experts is werkzaam in logistieke vastgoedontwikkeling, 19 procent in de makelaardij, 19 procent in logistieke dienstverlening en 11 procent in consultancy en advies. Ieder panellid afzonderlijk heeft 15 logistieke hotspots gewaardeerd op basis van de 3 criteria: beschikbaarheid personeel, beschikbaarheid bouwgrond en medewerking van gemeentes en overheid. Daarnaast zijn voorkeursstemmen uitgebracht op de criteria: motivatie personeel, infrastructuur, bereikbaarheid van logistieke hotspots, duurzaamheid en de best presterende nationale e-fulfilment hotspotregio, de nationale distributie hotspotregio en crossborder/e-fulfilment hotspot.