Met de koop van een bedrijfsgebouw op bedrijventerrein De Mars in Zutphen, start Wayland Real Estate een herontwikkelingsproject. Het huidige gebouw op een terrein van ruim 25.000m2 is niet meer van deze tijd en zal plaats maken voor een nieuw en duurzaam bedrijfsgebouw van ca. 19.000m2. Het zal geschikt zijn voor onder meer de maakindustrie, opslag, logistiek en transport. Naar verwachting is dit moderne bedrijfsgebouw medio 2023 klaar voor oplevering. Wayland Real Estate ontwikkelt het bedrijfsgebouw in nauw overleg met de gemeente Zutphen en geïnteresseerde bedrijven.

“We merken in deze regio dat er een toenemende interesse is én sterke vraag naar moderne en duurzame bedrijfsgebouwen”, vertelt Arnaud van der Eijk, directeur Wayland Real Estate. “Door de ruimte in het bestemmingsplan zijn we in staat een ontwikkeling te realiseren met een maximale hoogte van 20 meter. En kunnen we bedrijven faciliteren tot milieucategorie 5.1”.

Wayland Real Estate is van plan de huidige bebouwing op korte termijn te slopen. Hierdoor wordt er ruimte gemaakt voor de nieuwe ontwikkeling. Volgens de planning moet het mogelijk zijn het nieuwe logistieke centrum medio 2023 gereed te hebben. Er is nog voldoende tijd om met potentiële geïnteresseerde bedrijven in gesprek te treden, zodat er in een vroeg stadium rekening gehouden kan worden met specifieke wensen.

De Mars: bereikbaar, duurzaam en tijdsbestendig

Bedrijventerrein De Mars is één van de grootste bedrijventerreinen van Gelderland. Met de ruim 200 gevestigde bedrijven biedt dit terrein werkgelegenheid aan meer dan 5000 mensen. De Mars ondergaat een transformatie: er vinden verschillende herontwikkelingsprojecten plaats, waarmee de locatie beter bereikbaar, duurzamer en tijdsbestendig wordt. En er zijn plannen voor aansluiting op het warmtenet om restwarmte te benutten. Zo kan De Mars zich verder ontwikkelen als circulair bedrijventerrein. Daarnaast is de bereikbaarheid van de locatie verbeterd. Via de nieuwe N348 is de snelweg A1 goed bereikbaar en het terrein maakt deel uit van de stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen. Het is nu nummer 21 op de logistieke hotspotkaart van Nederland.

Wayland Real Estate

Wayland Real Estate ontwikkelt toekomstbestendig vastgoed. Of het nu gaat om woningen, distributiecentra, zorgcomplexen of business units, bij ieder project houden we rekening met zowel duurzaamheid als de toekomstige meerwaarde. We komen met de beste oplossing voor ieder vraagstuk over vastgoedontwikkeling en inventariseren eerst de wensen van de (toekomstige) opdrachtgever. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat gebouw en omgeving perfect bij elkaar passen.