Voor het voormalige Rabobankkantoor aan Wolfend 43, pal langs de N209, zijn ambitieuze plannen opgesteld. In 2019 is Wayland Real Estate eigenaar geworden van het gebouw en is er intensief gewerkt aan de plannen voor de transformatie van het gebouw. Na uitgebreide inventarisaties en meerdere onderzoeken naar de woonzorgbehoeften in de regio is er een plan uitgewerkt voor de transformatie naar een woonzorgcomplex. In december 2021 is de omgevingsvergunning bij de gemeente Lansingerland hiervoor ingediend.

De gemeente Lansingerland telt bijna 64.000 inwoners. Onderzoek van STEC Groep in 2020 bevestigde dat er voor specifieke doelgroepen – waaronder ouderen – nu al een tekort aan woningen is. Demografische gegevens laten zien dat het aantal gezinnen in Lansingerland de komende tien jaar niet of nauwelijks zal toenemen terwijl het aantal ouderen wel zal stijgen. Hier komt bij dat de gemeente een relatief laag aanbod van appartementen en gelijkvloerse woningen heeft terwijl dat juist het product is waar senioren/ouderen behoefte aan hebben. Deze cijfers waren bij de planvorming een steun in de rug omdat dit laat zien dat de komst van een woonzorgcomplex op deze plek kansrijk en maatschappelijk relevant is.

Ruim 50 woonunits
Het programma voor de transformatie van het voormalige kantoor gaat uit van ruim 50 woonunits waarvan ongeveer 34 studio’s voor ouderen met een intensieve zorgvraag (dementie) en ongeveer 19 zelfstandige appartementen voor wonen met zorg op aanvraag. Het plan gaat uit van voornamelijk inpandige verbouwingen zodat het markante ontwerp van het prominente gebouw zoveel mogelijk bewaard blijft. Voor het verhogen van de woonkwaliteit en leefbaarheid zal ook de buitenruimte een flinke opwaardering krijgen door balkons toe te voegen, de bestaande verharde buitenruimte geschikt te maken voor terrassen en het aanbrengen van veel meer groen.

Vergunningsprocedure
De besluitvorming binnen de gemeente Lansingerland is de laatste stap die genomen moet worden voordat de transformatie van start kan gaan. De transformatie van het kantoor naar een woonzorgcomplex sluit aan bij de omgevingsvisie van de gemeente Lansingerland. Om die reden zijn er geen zorgen over het draagvlak voor het project.
Zodra er een akkoord is van de gemeente op de vergunning kan de transformatie starten. Voor de transformatie van het voormalige kantoorgebouw naar een duurzaam en modern woonzorgcomplex is iets minder dan een jaar nodig.
Daan Korbijn, Projectmanager Wayland Real Estate, zegt over de toekomst van het voormalige kantoor: “Wij hopen op een voorspoedig proces en ook dat de gemeente snel met een standpunt over het plan komt. Het is zo zonde om dit markante gebouw leeg te laten staan terwijl het een grote maatschappelijke behoefte voor de hele regio kan vervullen. Hoewel dit soort trajecten met een gemeente altijd intensief en complex zijn, bestaat de indruk dat de gemeente de transformatie wil faciliteren. Uiteraard kan de transformatie niet eerder beginnen dan wanneer er groen licht is op de vergunning.”

In december 2021 is de omgevingsvergunning inclusief alle benodigde onderzoeken bij de gemeente Lansingerland ingediend. Als de procedure binnen de normaal gestelde periode wordt behandeld is de verwachting dat de gemeente uiterlijk half februari 2022 een besluit bekend zal maken over de omgevingsvergunning ten behoeve van een nieuwe functie voor Wolfend 43 in Bergschenhoek.

Bron: Heraut online