OMSCHRIJVING

 

Een infiltratiegebied is een gebied waar neerslag van nature de grond intrekt. Hiermee wordt het grondwater aangevuld. Toen Siberië nog landbouwgrond was, viel het regenwater op het land en infiltreerde in de bodem. Nu er kassen en bedrijfsgebouwen op staan, is dat niet meer mogelijk. Ter compensatie is een infiltratiegebied aangelegd.

Een deel van de glastuinbouwbedrijven op Siberië vangen hemelwater op en gebruiken het in de kas. De bedrijven die dit niet doen, hebben als het ware water ‘over’. Dit is het water wat wordt gebruikt voor de compensatie en moet infiltreren in de bodem. Het infiltratiegebied is daarom in de buurt van deze bedrijven aangelegd.

In de brochure leest u meer over het aangeboden infiltratiegebied Siberië, het onderhoud en verplichtingen.

LOCATIE

MEER INFORMATIE

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op!

 

Arnaud van der Eijk

Wayland Real Estate

06 30 73 04 24

avandereijk@wayland.nl

 

 

 

 

 

 

Arnaud van der Eijk

Wayland Real Estate

 

06 30 73 04 24

avandereijk@wayland.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnaud van der Eijk

Wayland Real Estate

 

06 30 73 04 24

avandereijk@wayland.nl