Op dit moment wordt het verouderde bedrijfsgebouw aan de Hanzeweg in Zutphen geamoveerd. Hiermee is de herontwikkeling van DC Zutphen officieel gestart. Bij het amoveren van het gebouw wordt zoveel mogelijk ingezet op hergebruik van de materialen. Verwachting is dat deze fase in het eerste kwartaal van 2023 wordt afgerond. Het huidige gebouw zal plaats maken voor DC Zutphen. Een nieuw modern en duurzaam logistiek centrum van ruim 19.000 m2.

Het overgrote deel van de materialen krijgt een nieuwe bestemming op een andere locatie of wordt gebruikt bij de bouw van DC Zutphen. De staalconstructie wordt gedemonteerd en op een andere locatie opnieuw opgebouwd. Het beton wordt vermaakt tot granulaat, wat verwerkt wordt in het terrein en de stelconplaten worden gebruikt in de fundering van de aanrijroute van de vrachtwagens. Daarnaast zijn er verschillende installaties aanwezig in het huidige pand. Deze worden gedemonteerd en op een andere locatie in gebruik genomen. Dit geldt onder andere voor het sprinklersysteem inclusief tank, de automatische overheaddeuren en de docklevellers.

“De vraag is niet of maar hoe duurzaam en innovatief de (her)ontwikkeling kan zijn”, vertelt Dennis Vijftigschild, projectmanager Wayland Real Estate. “Duurzaamheid gaat verder dan alleen de nieuwbouw. Het hergebruiken van materialen speelt hierin een eerste rol.”

DC Zutphen is gelegen op bedrijventerrein De Mars en onderdeel van de Cleantech Regio. Beide partijen zetten onder andere in op de verduurzaming van het gebied. Met dit herontwikkelingsproject sluiten wij goed aan bij die ambities. Duurzaamheid komt in alle fases van de ontwikkeling terug.

Planning

In aanloop naar de omgevingsvergunning is het flora en fauna onderzoek afgerond. Daarnaast is er een positief advies door de welstandscommissie gegeven en het amoveren van het bestaande gebouw is inmiddels gestart. Volgens planning is het moderne logistieke centrum DC Zutphen eind 2023 klaar voor oplevering.