Per 1 maart 2021 is Arnaud van der Eijk gepromoveerd tot directeur van Wayland Vastgoed. Wayland Vastgoed is een nieuwe divisie van Wayland en voegt hiermee Wayland Developments, Wayland Real Estate en Kreatus samen.

Tussen de organisaties Wayland Developments, Wayland Real Estate en Kreatus (ook een organisatie van Wayland) bestaat veel overlapping. Een logisch gevolg hiervan is dat vanaf januari 2021 de teams van deze organisaties samengevoegd zijn, waarmee ze de samenwerking nog krachtiger maken.

Eén team betekent ook één overkoepelende organisatie en dat is Wayland Vastgoed.

Zowel Wayland Developments als Wayland Real Estate en Kreatus blijven hun eigen entiteit behouden en zetten de werkzaamheden vooralsnog voort onder eigen naam. 

Voor Wayland Vastgoed is Arnaud van der Eijk bereid gevonden om de leiding op zich te nemen. Per 1 maart 2021 is Arnaud van der Eijk daarom gepromoveerd tot directeur van Wayland Vastgoed.

Arnaud van der Eijk: “Vooral de groeipotentie die in Wayland Vastgoed zit, geeft mij veel energie.”

Van der Eijk heeft zich sinds 2011 succesvol bewezen als commercieel directeur van Wayland Developments en Wayland Real Estate. Hij blijft daarmee op een voor hem bekend terrein zijn werkzaamheden uitvoeren alleen nu als eindverantwoordelijke voor alle bedrijfsactiviteiten en processen binnen Wayland Vastgoed.